top of page

מקביליות שאילתות רבה  מבלי לפגוע בביצועים -
Teradata High Concurrency

Teradata High Concurrency

Massive
Query
Concurrency

Teradata Vantage השיקה את ה-Adaptive Optimizer הייחודי שלה זה מכבר, על בסיס ניסיון של עשרות שנים בתחום זה והוא שמאפשר את מקביליות השאילתות הגדולה שלה וזמני התגובה הקצרים, מבלי שתדרשו להגדיל את ה-compute או לעשות scale out בכל פעם שיש עומס במערכת. ה-Teradata Adaptive Optimizer בונה Execution plan ראשוני ותוך כדי ריצה מתקף ומתאים אותו. הדבר חשוב בפרט כשמדובר בשאילתות מורכבות שמערבות מספר טבלאות גדולות או שאילתות אשר מאחזרות מידע מבוזר מ-Data Platforms נוספים כדוגמת Azure Blobs, AWS S3 Buckets, Hadoop (מה שמסוקר על ידי Gartner תחת הקטגוריה שלLogical Data Warehouse).

לבסוף מערכת ניהול המשאבים אוטומטית ואוטונומית הקרויה ה- Teradata Active System Management – TASM, המצויה בליבה של Teradata מאפשרת הקצאה ותיחום של המשאבים השונים המופנים לריצוי של כל סוג שאילתה בהתאם לדחיפות שלה, לבכירות של מי ששואל אותה לסוג וכמות המידע שיאוחזר, ועוד.

באופן הזה, היא מאפשרת להבטיח שסך השאילתות הנדרשות לריצה ברגע נתון על אותו Data Warehouse / Data Lake יוכלו לרוץ במקביל ולספק לכל שאילתה את ה-SLA הנדרש לה מבלי שתצטרכו להגדיר Compute Cluster / Data Warehouse נפרד לכל סוג Work Load (דבר שאינו אופטימלי כיוון שאם אין עומס על Compute Cluster מסוים, בטח תרצו שהמשאבים הללו לא ישארו מובטלים אלא יופנו לזירוז הרצה של שאילתות אחרות!).

התחכום של ה- Teradata Resource Management גם כן מאפשר לכם להימנע מפיצול ה-Data Warehouse & Data Lake לאינסטנסים נפרדים רק כדי להבטיח במאה אחוז ששאילתות טקטיות (Sub-Second Response) שמשרתות לקוחות חיצוניים (או לקוחות קריטיים אחרים), לא יתעכבו כלל וזאת למרות שבאותו העת דאטה סיינטיסט מריץ עיבודים סטטיסטים מורכבים או דוחות BI כבדים רצים.

Adaptive Optimiser
bottom of page