top of page

 פתרון היברידי
Teradata Hybrid Cloud

Teradata Hybrid Cloud

מערכת Data Warehouse & Data Lake בהיותה תשתית הדאטה הארגונית המשרתת: אנליסטים עסקיים, אנשי BI Data Scientists, אפליקציות תפעוליות כדוגמת CRM ועוד, הינה בדרך כלל קריטית לתפעול תקין של הארגון. על כן, חברות ממזערות את הסיכון ומשיגות גמישות פיננסית מירבית באמצעות בחירה ביישום של מערכת שלא נוצרה על ידי ספק ענן ציבורי אחד מסוים, ועל כן מאפשרת את הגמישות להעביר אותה בקלות בין ספק ענן אחד לספק ענן אחר. גמישות נוספת שחברות מעדיפות שתהיה להן, היא בחירה במערכת Data Warehouse אשר מאפשרת התקנה גם בדאטה סנטר של הארגון (On-Prem), לדוגמא לצורך שמירת נתונים סופר סודיים של הארגון או ליצירת שכבה נוספת של הגנה במקרה של התקפת סייבר קולוסאלית שתפיל ענן ציבורי מסוים.

בכדי למנף את האפשרות של ריבוי הסביבות, Teradata Vantage השיקה פתרון ייחודי הקרוי Teradata Hybrid Cloud אשר לא רק מאפשר את הגמישות של התקנה בעננים ציבורים שונים ובדאטה סנטר של הארגון, אלא גם מאפשר ליצור אקוסיסטם שלם ורציף המאפשר לחבר לוגית ולבצע שאילתות משולבות בין שתי התקנות Teradata Vantage בענן וב-On-Prem. חיבור זה נעשה באמצעות טכנולוגיה שקרויה Teradata QueryGrid, אשר מאפשרת פיצול וביזור של שאילתות כך שכל חלק מהשאילתה יועבר (pushdown) וירוץ במקום שבו מצוי הדאטה הרלוונטי אליו, והתשובה המאוחרת תגיע אל האנליסט או הדאטה סיינטיסט ששאל אותה. אקוסיסטם זה הורחב לאחרונה והוא מאפשר לעשות pushdown של שאילתות ל-Data Stores נוספים כדוגמת AWS S3, Azure Blobs ואף ל-Hadoop.

bottom of page