top of page

,גידול אינסופי בליבות
צמתים ודיסקים

Teradata Vantage Scalability

Teradata Vantage Scalability

בשל המבנה המבוזר והאופטימלי של Teradata Vantage ובשל פרוטוקול ה-Bynet הייחודי שנמצא בבסיסה, הוספת ליבות עיבוד נוספות או שטחים נוספים (Scaling-Up), מספק גידול לינארי לחלוטין בביצועים. כלומר, הכפלת מערכת נתונה המריצה בזמן T כמות של Q שאילתות, תוביל בדרך כלל לקיצור בחצי של זמן הריצה (T/2), מבלי שתהיה שחיקה בביצועים של הליבות (Cores) הנוספות בסביבת הענן (כפי שמופיע בשרטוט). על כן ה-Data Warehouse & DataLake שלכם יכול לגדול כמעט באופן אינסופי ולשמש כ-Cloud Data Platform אמיתי עבור הארגון.

דרך נוספת משלימה להשגת Scalability ש-Teradata מפורסמת בה, היא על ידי Scaling Out שמשמעותו הוספה של צמתים נוספים בצורה פרללית, וגם פה ניתן לעשות זאת בלחיצת כפתור ומבלי דגרדציה בביצועים. היתרון של הפתרון של Teradata הוא שבשל התחכום של מערכת ה-Teradata Adaptive Optimize ומערכת ניהול המשאבים TASM אין צורך בהפרדה מלאכותית פנימית של המערכת לתתי מערכות (Warehouses) שהינה בזבזנית בניצול המשאבים.

עוד יתרון בגידול ב- Teradata, הינו האפשרות להגדיל את כמות הליבות ו/או כמות ה-DATA לפי הצורך, כך שתוכלו לשלם רק על החומרה שאתם בוחרים לעבוד איתה בענן. בנוסף לזה, במידה ואתם רוצים לשמור נתונים בעלי צפיפות ערך נמוכה יותר (לדוגמא: נתונים היסטוריים שאתם ניגשים אליהם פחות) ניתן לשמור אותם גם ב-Azure Blobs או ב-AWS S3 Bucket ולבצע שאילתות משולבות בין נתונים אלו לנתונים השמורים בטבלאות Teradata.

bottom of page